One-ness heeft de ambitie om je persoonlijk leven te integreren met je ziel. Aan de basis van deze integratie ligt het streven naar One-ness:
‘leven in diepe verbondenheid  - de eenheid weer herstellen ’.
Jouw ‘karma’ zien als toegangspoort, deze ombuigen & transformeren om dieper te zinken in jouw unieke  zielelichaam.
‘Een leven is zeer zinvol wanneer je erin slaagt de aarde – en hemelpoort diep te verenigen in jezelf.
Vanuit dit ‘huwelijk’ ben je weer verbonden met het meest kostbare.
Deze staat opent je hart. Vanuit de zuivere kracht die doorheen je stroomt, maakt je contact met de onvoorwaardelijke liefde voortvloeiende vanuit de ‘Wuji’ – (Tao), het hoogste niet gemanifesteerde.

Van harte,
Guido Demeestere

De gereedschappen zijn:


 

Individueel: In groep:
Coachen & 4 Dimensionaal Bodywork Tao Yoga &  Lichaamswerk  e.a.
4 Dimensionaal Bodywork

Tao Yoga


Copyright © 2001 - 2016. Alle rechten voorbehouden.
Het logo, alle teksten en afbeeldingen vallen onder Copyright © van ONE-NESS.
Neem contact op met One-ness, als je graag gebruik zou willen maken van teksten of afbeeldingen.